Magyar Goethe Társaság
A thüringiai miniszterelnök Goethe-ösztöndíja
March 14th, 2008 by Simon-Szabó Ágnes

Az ösztöndíj főként doktoranduszoknak szól.

Thüringia Németország közepén fekszik, abban a német szellem- és kultúrtörténeti centrumban, amely sokrétűen kapcsolódik Európához és szellemi áramlataihoz. Goethe univerzális műve a szimbóluma ennek a kapcsolatnak és sokrétű kötődésnek. Az ő nevéhez fűződik a thüringiai miniszterelnök évi négy Goethe-ösztöndíja is.

Az ösztöndíjjal három hónapos kutatói tevékenység folytatható a tartomány egyik egyetemén vagy neves kutatóintézetében, amihez havi 1000 euró támogatást ad a minisztérium. Utiköltséget nem térítenek. A szükséges biztosítások megkötését és a szállásról való gondoskodást magukra vállalják a szervezők. Az ösztöndíj lejártával az ösztöndíjasnak részletes beszámolási kötelezettsége van.

Pályázni azok a doktoranduszok tudnak, akik a kelet- és középeurópai térségből valók. Főként olyan témákat támogatnak, amelyek Thüringiával vagy annak európai kapcsolatával foglalkoznak – akár az irodalom-, akár a zene-, a művészet- vagy a kultúra- és a szellemtörténet területéről.

Kiemelkedően jó diplomamunkával, jó német nyelvismerettel – 35 éves korig lehet pályázni.

A pályázati anyag tartalmazzon egy táblázatos szakmai életrajzot, részletes kutatási tervet, két ajánlást, a német nyelvismeret bizonyítására irányuló dokumentumot, más megpályázott ösztöndíjak listáját.

További információk németül itt

Pályázati határidő: minden év május 31-e. A pályázat beküldési címe:

Thüringer Staatskanzlei
Referat 24
Regierungsstraße 73
99096 Erfurt
Deutschland

Pályázatok