Magyar Goethe Társaság
A Klassik Stiftung Weimar-ösztöndíja
March 15th, 2008 by Simon-Szabó Ágnes

A Klassik Stiftung Weimar ösztöndíjaival olyan tudományos projekteket támogat, melyek az európai kultúrtörténetet kutatják a kora újkortól a jelenkorig a weimari gyűjteményes anyagok feldolgozásával. Az ösztöndíjasok a Goethe- és Schiller-levéltárban, a Herzogin Anna Amália Könyvtárban és a weimari múzeumi gyűjteményekben dolgozhatnak. Az ösztöndíjasok nyilvános előadások során interdiszciplináris és kulturális diskurzusokban védhetik meg projekttémájukat és minden a Stiftung keretében rendezett tudományos és kulturális rendezvényen részt vehetnek. Az ösztöndíjasok között kutatási területeket átívelő véleménycsere elősegítésére rendszeres időközönként tudományos (és nyilvános)vitaesteket rendeznek.

A Stiftung posztdoktoranduszoknak és habilitáltaknak ad ösztöndíjakat, általában egytől hat hónapig terjedő időszakra. A kritériumok között szerepel a kutatási projekt egyértelmű weimari vonatkozása, a pályázó tudományos minősítettsége, valamint a pályamunka jelentősége a tudományos kutatás számára.

Három kategóriában lehet pályázni:
-doktoranduszok, akik röviddel a doktori dolgozat leadása előtt állnak,
-posztdoktoranduszok és
-ún. rezidens ösztöndíjasok.

Doktoranduszok havi 1000, posztdoktoranduszok havi 1500 és a rezidens ösztöndíjasok havi 500 eurót kapnak. Továbbá kedvezményes elszállásolás a Stiftung vendéglakásaiban, ingyenes belépés a Stiftung összes intézményébe, és személyes témavezetés a weimari kutatási időszak idejére. Utazási költséget nem térítenek. Az ösztöndíj adómentes.

Minden év márciusában valamint szeptemberében döntenek az ösztöndíjakról, így a pályázatoknak (kitöltött jelentkezési lap, 10-15 soros abstract, 5-6 oldalas projektleírás, táblázatos szakmai önéletrajz, ajánlás) január 31-ig valamint június 31-ig be kell érkezniük a következő címre:

Klassik Stiftung Weimar
Referat Forschung und Bildung
PD Dr. Thorsten Valk
Burgplatz 4
99423 Weimar

További információ német nyelven itt.

Pályázatok