Magyar Goethe Társaság
Pályázat az MGT történetének feldolgozására
September 25th, 2010 by Magyar Goethe Társaság

A Magyar Goethe Társaság pályázatot hirdet elődjei tevékenységének feltárására. A Társaság a pályázni nem kívánóktól is örömmel fogad minden, a Goethe Társaság 1950 előtti magyarországi történetével kapcsolatos forrást, dokumentumot és információt.

A 2001-ben (újra)alapított Magyar Goethe Társaság (MGT) kiemelt feladatának tekinti elődjei tevékenységének és a magyar Goethe-kultusz történetének feltárását, ezért pályamű benyújtására hív mindenkit, akit érdekel, miért és hogyan ápolták a két világháború között Magyarországon Goethe emlékét. A magyar szellemi életben a nevezett időszakban is kitüntetett szerepet kapott Goethe élete és szerteágazó munkássága, a Goethe-kutatás eredményeinek széleskörű megismertetése is. Ezt bizonyítja egyebek között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában (MTAKK) található nevezetes Goethe-gyűjtemény, melynek legszebb darabjai a MGT, a MTAKK és a Goethe Intézet közös munkájának eredményeként az interneten is megtekinthetők.

A következő témákat javasoljuk feldolgozásra:
1) Az első magyar Goethe Társaság 1922-ben történt megalapításának körülményei, a Társaság tagjai, tevékenysége és rendezvényei, ideértve kiadói szerepét is. A téma tetszőlegesen megközelíthető, segítségként szolgál hozzá a honlapunkon található összeállítás.
2) Vikár Béla szerepe a Társaság létrejöttében és működésében, különös tekintettel a tudós Magyar Tudományos Akadémia birtokában lévő hagyatékára.

A pályázat formája és benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása két szakaszban történik.
1) Először egy munkatervet várunk, mely tartalmazza a téma megjelölését, annak részletes leírását, továbbá a megvalósítás ütemezését. Terjedelem: 8.000-12.000 karakter. Benyújtási határidő: 2011. február 15.
2) A legjobb munkaterveket benyújtott pályázók a Társaság egyik elnökségi tagjával történt konzultáció után folytatják kutatásaikat. A végleges munka a témától függően lehet annotált dokumentáció, kommentált leltár vagy tanulmány. Terjedelem (tanulmány esetén): 40.000 – 60.000 karakter. Benyújtási határidő: 2011. szeptember 30.

Pályázati feltételek:
A pályázaton bárki részt vehet. Az értékelés a következő két kategóriában történik:
1) hallgatói jogviszonnyal rendelkezők: ifjúsági kategória
2) hallgatói jogviszonnyal nem rendelkezők: senior kategória

A pályázatok benyújtásának módja:
A munkaterv, majd a végleges munka postai úton vagy elektronikusan nyújtható be.
Postacím: Magyar Goethe Társaság, 1092 Budapest, Ráday u. 58.
E-mail: info@goethe.hu

Az elbírálás módja, jutalmazás:
A munkaterveket a Magyar Goethe Társaság elnöksége 2011. március 20-ig értékeli. Az ifjúsági kategória legjobb munkatervének készítője 2011. június 15. és 18. között részt vehet Weimarban a Goethe Társaság „Goethe és a művészetek” témájú konferenciáján. A senior kategória könyvjutalmat kap és pályaművét publikáljuk. A végleges munkák benyújtói további jutalomban részesülnek.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a Magyar Goethe Társaság elnöke ad:
Dr. Nagy Márta e-mailben a nagy.marta[at]goethe.hu címen vagy telefonon a (+ 36 1) 374-4075-ös telefonszámon.

A pályázati kiírás letöltése
A Társaság történetével kapcsolatban eddig összegyűjtött források letöltése

Egyesületi élet, Pályázatok