Magyar Goethe Társaság
Tálas Anikó beszámolója a weimari konferenciáról
November 18th, 2013 by Magyar Goethe Társaság

A Weimari Goethe Társaság 2013-as konferenciájának témája „Goethe és a világvallások” volt. Az eseményen a Magyar Goethe Társaságot Nagy Márta, Társaságunk elnöke, valamint Orosz Magdolna professzor, az elnökség tagja képviselte. A hallgatói pályázatok nyerteseként és így a Magyar Goethe Társaság ösztöndíjasaként Surinás Olga, a Szegedi Egyetem PhD hallgatója és Tálas Anikó, az ELTE hallgatója is ott lehet Weimarban. Az alábbiakban Tálas Anikó beszámolóját olvashatják.

Goethe és a világvallások - „In tausend Form magst du dich verstecken”

A kétévente Weimarban megrendezésre kerülő Nemzetközi Goethe Konferencia az idén az író életművét kutatva a világvallások gondolatát helyezte középpontba. Jochen Golz, a weimari társaság elnöke nyitóbeszédében azzal utalt a témaválasztás aktualitására, hogy a tradicionális vallási értékek újrafelfedezésének szükségessége időről-időre a felszínre tör. Goethe ezer arcának kialakításában a világvallások egyenként és egymással összefüggésben is jelentős szerephez jutnak, az irodalmi hangját is sokban meghatározzák. A 2013 pünkösdjét követő héten megrendezésre került összejövetel sikeresen tárta fel számunkra a német író műveinek eme olvasatát.
Május 22-én, kedden, a fiatal Goethe-kutatók előadásaival vette kezdetét a hét. A világ különböző országaiból érkeztek előadók – többek között az USA-ból és Bosznia-Hercegovinából. A legkülönfélébb nézőpontokból közelítették meg az író munkásságát: Beszélhetünk-e ideális olvasóról Goethe Wertherjét illetően? Miként határozza meg az elbeszélés sokszínűségét az igeidők használata a Vonzások és választások (Die Wahlverwandtschaften) című munkában? Az első nap sokszínűségéről tanúskodott az intermediális nézőpont megjelenése is: Képzőművészet és irodalom találkozása mutatkozott meg az egyik késő délutáni előadásban, mely a múzeumi környezet látszólagos élettelenségével szemben annak valós életteliségét mutatta be a klasszika korában. Az előadássorozat zárásaként az estét fiatal egyetemisták és kutatók közösen töltötték el, ezáltal alkalmunk nyílt az ismerkedésre és a szakmai tapasztalatcserére. Ez az első hangulatos napunk volt a Mon Ami Kultúrközpontban.
Május 23-a reggelén a résztvevők a város Nemzeti Színházában (Nationaltheater Weimar) gyülekeztek, ahol a már évek során tradícióvá emelkedett ünnepélyes megnyitó vette kezdetét. E délelőtti alkalom maradandó gondolatokat ébresztett. Dr. Navid Kermani, a Kölni Egyetem docense ünnepélyes nyitóbeszédében a következő Goethe Talismane című versének gondolatait fejtegette:

“Im Atemholen sind zweierlei Gnaden;
Die Luft einziehn, sich ihrer entladen.
Jenes bedrängt, dieses erfrischt;
So wunderbar ist das Leben gemischt.
Du danke Gott, wenn er sich preßt,
Und dank’ ihm, wenn er dich wieder entläßt.”

Számomra e nyitóbeszéd tűnt a hét legértékesebb megszólalásának. Emelkedett stílusa, filológiai pontossága és ritkaságszámba menő szépirodalmi megfogalmazása méltán emelte az ünnepséget. A Koránt olvasó, a keleti gondolatvilágba belehelyezkedő Goethét mutatta meg számunkra, aki egyszerre ragadja meg a keresztény és buddhista elemeket, és ezáltal alkotja meg irodalmi vallását. Az összejövetel zárásaként a Goethe-medálok kerültek kiosztásra. Az egyik kitüntetést Dr. Yang Wuneng-nek kínai germanista professzor kapta oktatói és fordítói munkásságáért. Pályafutása során generációkkal szerettette meg a germanisztikát Goethén keresztül saját műfordításai segítségével. A másik kitüntetett a sokak számára Hölderlin kutatása kapcsán ismert Prof. Dr. Jochen Schmidt, aki a weimari klasszika kutatásáért nyert elismerést.
A délután folyamán Goethe és a világvallások címmel a konferencia központi szimpóziuma kezdődött meg a Bauhaus Egyetem nagyelőadójában. Az egymással vitatkozó felszólalások mellett a hallgatóság is aktívan állást foglalt. Az este folyamán ismét a Nemzeti Színházban gyülekeztünk, ahol Charles Gounod Faust (Margarethe) operáját tekinthettük meg. A nap végeztével jó hangulatban tértünk vissza a szállásunkra, ahol este egy pohár bor mellett vitattuk meg az aznap látottakat és hallottakat. A kultúrák közötti harmonikus párbeszéd remek példája volt az este, mikor is a brazíliai, a horvát, a német és a magyar germanisztikát is képviseltették az eszmecsere során.
Május 24-én, pénteken, a konferencia több munkacsoportra vált szét a város különböző kulturális intézményeiben. Kutatási témámnak megfelelően a klasszika időszakának vallásértelmezésével foglalkoztam ezen a napon, így két, kifejezetten erre a témára összpontosító előadást hallgattam meg. A Mon Ami Kultúrközpont kora reggeli előadásában Eckart Förster, a baltimore-i egyetem professzora szólalt fel Goethe természetvallásának tárgykörében a „Zum Schauen bestellt” – Goethes Naturreligion című előadásában. A délutáni szekciókból a Goethe Archívumban meghirdetett, elsősorban irodalomtudományi témát felölelő előadást választottam a Tübingeni Egyetem professzorától, Hans-Georg Kempertől, aki Wilhelm Mester tanulóéveinek kapcsán beszélt a vallások összefonódásáról (Bildung zur Gottähnlichkeit. Transformationen pietistischer und hermetischer Religiosität zur Kunstreligion in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre).
A konferencia után a Magyarországról érkezők közös ebéden vettek részt. A délutánt az Anna Amalia Könyvtárban töltöttük, majd a szabadidő városnézéssel zárult. Aznap este a hét zárásaként ünnepi vacsorán vettünk részt, melynek keretében a Goethe Házba látogathattunk el. Kérésünkre a Johannes Kippenberg, a Weimari Goethe Társaság kincstárnoka rögtönzött idegenvezetést tartott, amelyhez a ház elején induló kialakult baráti társaság mellé folyamatosan érkeztek hallgatók. A vezetés végére a házban lévő összes látogató csatlakozott. Jó hangulatban köszönt el a konferencián ismeretséget szerzett társaság egymástól.
Május 26-án, szombaton, a résztvevők különböző programok közül választhattak. A csapat egyik fele Weimarban maradt, a város irattárait vizsgálhatta meg és tárlatvezetéseken vehetett részt. Többen azonban Eisenachba kirándultak, ahol Wartburg várát és a Szent György Templomot tekinthették meg. A kirándulás lelki feltöltődéssel párosult és én is egy, már régen kitűzött úti célomhoz érhettem el.

Tálas Anikó, Dr. Nagy Márta, Dr. Orosz Magdolna, Surinás Olga

Hírek, Konferenciák