Magyar Goethe Társaság
Goethezeit-Linkek

Ez a gyűjtemény válogatás a német nyelvű Goethezeitportal 400 tételes linkgyűjteményéből. Ha itt nem találnak valamilyen Goethe-kori témához honlapot, utánanézhetnek a fent említett portálon vagy forduljanak tanácsért hozzánk, szívesen segítünk.

Anna Amália Könyvtár Weimar
Az Anna Amália könyvtár az irodalom- és kultúrtörténet kutatói könyvtárának tartja magát. A 9. századtól a 21. századig tartalmaz kultúrtörténeti forrásokat, összesen egy millió kötettel rendelkeznek. A gyűjtemény súlypontja az 1750 és 1850 közötti időszakra esik: a felvilágosodástól a késő romantikáig rendelkeznek irodalmi kincsekkel.

Goethe-kor az „Irodalmi korszakok” honlapon
Az Xlibris a német klasszikus irodalom korszakaiba kínál részletes betekintést: írók és költők életrajzaival, rövid tartalmi összefoglalókkal, bibliográfiákkal, stb.

A wolfenbütteli Herzog August Könyvtár
A 18. század kutatását szolgáló német társaság kb. 900 német és külföldi tudós illetve tudományos intézmény összefogásából ered. A 18. század jelentős eszmetörténeti kérdéseinek feldolgozását tűzték ki feladatukul. Székhelyük a wolfenbütteli Herzog August Könyvtár.

Freiburgi Antológia
A freiburgi Albert-Ludwigs-Universität projektjének keretében valósult meg az 1720-1900-as évek legfontosabb német lírai szövegeinek digitalizálása és interpetációja.

Francia forradalom
Bevezetés a francia forradalom eseményeibe, a projektet a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität kezdeményezte. Digitalizált szöveg- és képforrások, kommentált múzeumi és kutatóintézményi linkgyűjtemény, a forradalom szereplőinek életrajza, stb. találhatók ezen a honlapon.

Történelmi gyermekkönyvek
Digitalizált történelmi gyermekkönyvek az oldenburgi és a braunschweigi egyetemi könyvtárak állományaiból. 392 túlnyomórészt illusztrált mesekönyv, többnyire a 19. századból.

Kulturális élet
A projekt célja a kultúra képződésének feltárása történelmi, esztétikai és természettudományi nézőpontból az ún. Jena-Weimar kulturális térben 1800 környékén.

Virtuális Antik Múzeum
Az antik idők kultúrális kincseinek közegében tehető virtuális utazás. Súlypont: Johann Joachim Winckelmann munkássága és művészeti ideálja.

Irodalomkritika
Multimediális információs és tanulást elősegítő rendszer a német irodalmi kritika elméletéhez és gyakorlatához a 18. századtól máig.

Líra-elméletek
Az antiktól az avantgárdig, kb. 1910-ig építettek ki egy olyan archívumot, melynek súlypontja 1750-re és a német nyelvű elméleti szövegekre esik, kb. 125 db szöveget vettek fel a digitális levéltárukba, ez kb. 2324 könyv- és folyóirat oldal digitalizálást jelentette.

A romantika kutatása
A Romantika Kutatás Alapítvány a romantika (1770-1820) időszakának irodalmi, művészeti, filozófiai, történelmi-, szellem- és természettudományi vonatkozásait kutatja egészen a jelen időkig.

BARS – British Association for Romantic Studies
Egyesült Királyság béli tudományos társaság, az angol romantika irodalmának és kultúrájának kutatására.

Klassik Stiftung Weimar
Ez az alapítvány gondozza a Goethe- és Schiller- valamint a Nietsche-Archívumot és a weimari múzeumokat (25 múzeum, kastély és történelmi épület).

Adelung-Szótár
Az 1808-as szótár digitális rekonstrukciója.

Nemzetközi építészeti adatbázis

Építészet és kertművészet: digitalizált könyvek

Web gallery of art

Winckelmann-társaság

Artcyclopedia
Szépművészeti múzeumok digitális idegenvezetője a világ minden részéről.

Pedagógiai archívum
A Scripta Paedogiga Online archívum a német képzés története iránt érdeklődik - egy berlini német és nemzetközi pedagógiai kutatásokat célzó kutatási könyvtár online projektje.

Színháztörténet
Az 1902-ben alapított Német Színháztörténeti Társaság honlapja, amelyet a német színházak történetének és jelenének kutatására alapítottak írók, újságírók, tudósok és színházi emberek.

Olyan intézmények, múzeumok, társaságok, kutatóhelyek és weboldalak jegyzéke taláható itt a korszak fontosabb személyiségeihez, amelyek alapvetően informálnak az egyes életrajzokról és a szerzők munkáiról, valamint továbbvezetik az érdeklődőt e területen más honlapokhoz és gyűjteményekhez:

Archim, Ludwig Achim von

Arndt, Ernst Moritz

Blake, William

Börne, Ludwig

Bürger, Gottfried August

Droste-Hülshoff, Annette von

Eckermann, Johann Peter

Eichendorff, Joseph von

Fichte, Johann Gottlieb

Forster, Georg

Gauß, Carl Friedrich

Gellert, Christian Früchtegott

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig

Grabbe, Christian Dietrich

Grillparzer, Franz

Grimm testvérek

Haller, Albrecht von

Hamann, Johann Georg

Hauff, Wilhelm

Hebel, Johann Peter

Hegel, Georg Friedrich

Heine, Heinrich

Herder, Johann Gottfried

Hoffmann, E. T. A.

Hölderlin, Friedrich

Humboldt, Alexander von

Jacobi, Johann Georg

Jean, Paul

Kant, Immanuel

Kleist, Heinrich von

Kotzebue, August Friedrich von

Lavater, Johann Caspar

Lenz, Jacob Michael Reinhold

Lessing, Gotthold Ephraim

Lichtenberg, Georg Christoph

Moritz, Karl Philipp

Mörike, Eduard

Novalis

Paul, Jean

Rousseau, Jean Jacques

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von

Schiller, Friedrich

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst

Schoppenhauer, Arthur

Shakespeare, Wilhellm

Shelley, Percy

Stolberg, Friedrich

Tieck, Ludwig

Voss, Johann Heinrich

Wieland, Christoph Martin

Winckelmann, Johann Joachim