Magyar Goethe Társaság
Közgyűlési határozatok

2017.03.10./1.sz. határozat:
A jelenlévő tagság nyílt szavazással, egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Kricsfalusi Beatrixet jegyzőkönyv-vezetőnek, Orosz Magdolnát és Kajtár Máriát jegyzőkönyv-hitelesítőnek, valamint Zemplén Gábort és Sándorfi Edinát szavazatszámlálóvá választja.
2017.03.10./2.sz. határozat:
A jelenlévő tagság a közgyűlés napirendjét nyílt egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadta.
2017.03.10./3.sz. határozat:
A közgyűlés a Dr. Nagy Márta elnök beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
2017.03.10./4.sz. határozat:
A közgyűlés Kricsfalusi Beatrix titkár beszámolóját nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
2017.03.10./5.sz. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a Magyar Goethe Társaság új alapszabályát.
2017.03.10./6.sz. határozat:
A közgyűlés Dr. Nagy Mártát elnökké, Kricsfalusi Beatrixot titkárrá, Paksy Tündét, Dr. Bernáth Árpádot és Dr. Kovács Kálmánt elnökségi tagokká választotta. Az elnökségi tagok megbízatása 5 évre szól.