Magyar Goethe Társaság
Magunkról

A Magyar Goethe Társaság célja – a külföldi rokon-szervezetekhez hasonlóan – Goethe életének, szerteágazó munkásságának (szépirodalom, irodalomelmélet, képzőművészet, esztétika, színművészet, filozófia, régészet, természettudományok, politika), német és európai kapcsolatainak és azok hatásának, valamint a költő korában érvényesülő jelenségek tanulmányozása és kutatása, s ezek eredményeinek széleskörű megismertetése a szakmán kívüli érdeklődőkkel is.

Társaságunk tagja lehet bárki, aki az Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el és vállalja az éves egyesületi tagdíj befizetését.

Amennyiben az egyesület tagja kíván lenni, belépési nyilatkozatát kérjük juttassa el postai úton a Társaság címére (H-1092 Budapest, Ráday u. 58) és fizesse be az éves egyesületi tagdíjat (1749 Ft-ot) az egyesület számlaszámára:

Magyar Goethe Társasaság
11600006-00000000-41152269

IBAN: HU92 1160 0006 0000 0000 4115 2269
SWIFT (BIC): GIBAHUHB

A Magyar Goethe Társaság Alapszabályának letöltése
Belépési nyilatkozat

További információ: info [at] goethe.hu